Warning: Function split() is deprecated in ..../includes/class_postbit.php(345) : eval()'d code on line 57

Warning: Function split() is deprecated in ..../includes/class_postbit.php(345) : eval()'d code on line 73

Warning: Function split() is deprecated in ..../includes/class_postbit.php(345) : eval()'d code on line 57

Warning: Function split() is deprecated in ..../includes/class_postbit.php(345) : eval()'d code on line 73

Warning: Function split() is deprecated in ..../includes/class_postbit.php(345) : eval()'d code on line 57

Warning: Function split() is deprecated in ..../includes/class_postbit.php(345) : eval()'d code on line 73

Warning: Function split() is deprecated in ..../includes/class_postbit.php(345) : eval()'d code on line 57

Warning: Function split() is deprecated in ..../includes/class_postbit.php(345) : eval()'d code on line 73

Warning: Function split() is deprecated in ..../includes/class_postbit.php(345) : eval()'d code on line 57

Warning: Function split() is deprecated in ..../includes/class_postbit.php(345) : eval()'d code on line 73

Warning: Function split() is deprecated in ..../includes/class_postbit.php(345) : eval()'d code on line 57

Warning: Function split() is deprecated in ..../includes/class_postbit.php(345) : eval()'d code on line 73

Warning: Function split() is deprecated in ..../includes/class_postbit.php(345) : eval()'d code on line 57

Warning: Function split() is deprecated in ..../includes/class_postbit.php(345) : eval()'d code on line 73

Warning: Function split() is deprecated in ..../includes/class_postbit.php(345) : eval()'d code on line 57

Warning: Function split() is deprecated in ..../includes/class_postbit.php(345) : eval()'d code on line 73
İnsektisit, Rodentisit, Akarisit, Mollusisit İthal ve ÜRetim İzni İçin Başvuru Formu - Sayfa 2
Sayfa 2 Toplam 2 Sayfadan BirinciBirinci 12
Toplam 18 adet sonuctan sayfa basi 11 ile 18 arasi kadar sonuc gösteriliyor

İnsektisit, Rodentisit, Akarisit, Mollusisit İthal ve ÜRetim İzni İçin Başvuru Formu

 KÜTÜPHANE Katagorisinde ve  Genel Bilgiler Forumunda Bulunan  İnsektisit, Rodentisit, Akarisit, Mollusisit İthal ve ÜRetim İzni İçin Başvuru Formu Konusunu Görüntülemektesiniz.=>...

 1. #11
  Haber Editörü Haber Merkezi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aralık.2010
  Mesajlar
  990
  Post Thanks / Like
  Larvalar 25 er adet 12 tane küçük
  siselere alınır. Siselerde 25 ml su bulunmalıdır. Larvaların transferinin dikkatli yapılması gerekir.
  - Yaklasık 7.5-10 cm çapında 12 adet cam kavanoza (pestisit kalıntısı olmayan plastik vb. kap
  olabilir) 225 ml su konulur. Arıtılmıs su, yağmur suyu, ya da musluk suyu kullanılabilir. Suyun klor ya da
  organik madde içermemesi gereklidir. Sanayi tipi arıtılmıs sular bazı ağır metalleri içerdiğinden kontrol
  ölüm fazla olabilir. Bu nedenle bu tip suları kullanmamak gerekir. Ayrıca bazı tür sivrisinekler (tuzlu
  bataklık ve ağaç kovuğu türleri) temiz sudan zarar görebilirler. Bu türler için toplandığı alandan alınan su,
  süzülerek kullanılabilir. Su sıcaklığı 25oC (min 20-max 30) olmalıdır.
  -Suları konulmus deney kaplarına pipetle 1ml standart ilaç solüsyonu eklenerek bir çubukla 30
  saniye kadar karıstırılır. Bir dizi konsantrasyon hazırlanırken önce en düsük doz hazırlanmalıdır. Her doz
  için 2 tekrar ve 2 kontrol tekrarı yapılmalıdır. Kontrol için suya 1 ml alkol karıstırılır. Ara dozları elde etmek
  için standart konsantrasyondan 1ml yerine 0.5 ml kullanılabilir.
  - Test konsantrasyonlarının hazırlanmasından sonra 15-30 dakika içinde larvalar kaplara bosaltılır.
  - 24 saat sonra her konsantrasyondaki ölümler ve yüzdeleri belirlenir. Bu sayıya ölen ve can çekisen
  larvalar dahil edilmelidir.
  -Test sırasında pup olan larvalar testten çıkarılmalıdır. Eğer kontrol puplasması %10 dan, kontrol
  ölüm %20 den fazla ise testin tekrarlanması gerekir.
  - Aynı sivrisinek larva popülasyonu ile 4 tekrar yapıldığında, doz-ölüm hattının olusumu için gerekli
  data alınmıs olmalıdır.
  Belirleyici konsantrasyonlar:
  Doz-ölüm hattının olusturulmasında uygulanan aynı prosedür belirleyici doz denemelerinde de
  kullanılır. Ancak bu kez larvalar sadece 1 konsantrasyona maruz bırakılır. Doz ölüm hattından elde edilen
  yada Tablo.7 deki dozlar temel alınarak rutin kontroller yapılır.
  Genel Bilgiler:
  -Standart solüsyonlarda alkolün buharlasmaması gerekir. Eğer alkol buharlasırsa insektisit
  konsantrasyonu değisecektir. Bu nedenle standart solüsyonlar kullanıldıktan sonra ağızları sıkıca
  kapatılmalıdır. Standart solüsyon kap içerisinde 5 ml kaldığında kullanılmamalı, yeni solüsyon
  hazırlanmalıdır.
  -Testte kullanılan her türlü cam malzeme yeniden kullanım için insektisit kalıntısından tamamen
  temizlenmelidir. Bunun için potasyum dichromate-sülfirik asit karısımı kullanılmalıdır.
  Sonuçlar:
  -Doz-ölüm hattını olusturmak için elde edilen sonuçlar log-olasılık kağıdına isaretlenmelidir. Hat
  gözle belirlenir. Değisik oranda ölüm veren konsantrasyonlar bu hat üzerinde okunur. Örneğin, %50 ölüme
  neden olan konsantrasyon LC50, %95 ölüm için LC95 olarak belirlenir. LC99.9 u belirlemek için hat
  uzatılabilir.
  -Eğer kontrol ölüm oranı % 5-20 arasında ise ölüm yüzdeleri Abbott formülü ile düzeltilebilir.
  % Test ölümü-% kontrol ölüm
  Abbott Formulü: Düzeltilmis % ölüm=---------------------------------------x 100
  100-% kontrol ölüm seklindedir.
  - Sonuçların doğru olarak yorumlanması elde edilen verilerin güvenilir olmasına bağlıdır. Test
  basına en fazla sayıda bireyin kullanılması reaksiyondaki bireysel farklılıkları enaza indirecektir. Benzer
  bireylerin fazla olması doz-ölüm hattının daha güvenilir olmasını sağlayacaktır.
  POTENS TESTĐ
  Yapılacak denemelerde potensi belirlenmek istenen ürünün, standart veya belirli bir formülasyonla
  karsılastırılması yöntemi kullanılır. Bti ve Bs ile yapılacak denemelerde standart ürünün kalibrasyonu Aedes
  veya Culex cinsi bir sinek türünün erken son evre larvaları kullanılarak yapılır.
  Ürünün potensi= Standartın potensi x LC50 (mg/l) / Ürünün LC50 (mg/l)
  Eğer uluslar arası kabul gören bir standart kullanılacak ise her mg ürün basına Uluslar arası Toksik
  Birim (ITU)kullanılır.
  Asağıda belirtilen standartlar her iki Bacillus denemeleri için kullanılır. 1-2 ay aralıklara
  potenslerinin WHO standartlarında olup olmadığı kontrol edilir.
  Bti için Referens IPS82 (soy 1884) 15000 ITU/mg Aedes aegypti 4. evre larva
  Bs için Referens SPH88 (soy 2362) 1700 ITU/mg Culex pipiens 4. evre larva
  Denemeler
  Yüzde 1’lik bir stok çözelti hazırlamak için 1 gram (1000 mg) ürün 100 mililitre deiyonize su
  içerisinde çözünür. Tam karısmanın sağlanması için karıstırma veya çalkalama islemi yapılır. Yüz (100) ml
  su içerisine (25) adet 3. evre veya erken 4. evre Cx. pipiens veya Ae. aegypti larvası her bir tekrar için
  eklenir. Stoktan (% 1’lik) mikro pipet kullanılarak her bir tekrar kabına 400 μl, 300 μl, 200 μl, 100 μl, 80 μl
  ve 50 μl eklenir.
  Her bir konsantrasyon için 4 tekrar kullanılır. Kontrol grubunda sadece 100 ml deiyonize su
  kullanılır. Denemelerde kullanılan konsantrasyon aralığı seçilirken mümkün olduğu kadar %10 ile % 95
  arasında ölüm oranları elde edilen çözeltiler kullanılmalıdır. Seçilen derisimlerin 2 tanesi LC50 değerinin
  altında iki tanesi ise üstünde olmalıdır. Denemeler ilk 24 saat içerisinde sonuçlandırılacaksa larvaların
  beslenmesi için besin eklenmesine gerek yoktur. Ancak eğer uzun süreli bir test yapılacaksa balık yemi,
  tavsan veya fare yemi gibi bir besin maddesinden 10 mg/l olacak sekilde ekleme yapılmalıdır.
  Eğer kontrol ölümü % 5-20 arasında ise Abbott formülü kullanılarak uygulamalardaki ölüm
  yüzdeleri düzeltilir. Kontrol ölümü %20’den fazla ise veya % 10 dan fazla pupalasma olursa denemeler
  tekrarlanır. Probit analiz programı kullanılarak LC değerleri hesaplanır.
  Ergin Sivrisineklerde Đnsektisitlere Karsı Direnç yada Duyarlılığın Saptanması
  Bu yöntem, sivrisinek popülasyonlarının verilen bir insektisite karsı duyarlılık seviyesini ölçer. Bu
  teknik dirençli bir popülasyonu belirlemek yada rutin kontrollerle ortaya çıkma olasılığını arastırmak için
  düzenlenmistir.
  Buna göre ;
  a. Normal sivrisinek populasyonlarının duyarlılık seviyesi saptanabilir yada
  b. Peryodik kontrollarla duyarlılık düzeyinin değisimi belirlenebilir. Bu durum özellikle insektisit
  baskısı söz konusu ise mutlaka yapılmalıdır.
  DOZ-ÖLÜM Hattının Hazırlanması:
  a. Organoklorlu insektisitler için farklı konsantrasyonlarda insektisit kullanılarak ölüm seviyeleri
  belirlenir. Her doz için temas süresi bir saat olarak alınır.
  b. Organofosfor, karbamat ve piretroid grubu insektisitler için ise aynı dozda insektisitin farklı temas
  süreleri kullanılarak ölüm seviyeleri belirlenir.
  Đster farklı dozlar, isterse farklı temas süreleri kullanılsın hepsinde de %100 ile %5 arasında ölüm
  gözlememiz gereklidir. Bu testler farklı popülasyonlarda ve farklı mevsimlerde tekrarlanmalıdır.
  Belirleyici dozlarla (diagnostic konsantrasyon yada temas süresi) rutin kontroller:
  Bu uygulamada kullanılan belirleyici dozun normal duyarlı sineklerin tümünü öldürmesi beklenir.
  Bu konsantrasyon yada temas süresi, doz-ölüm hattı belirleme testlerinde elde edilen her insektisit için
  %99.9 ölüm veren konsantrasyon yada temas süresidir. Genelde bu doz en düsük konsantrasyonun iki
  katıdır. Bu test en az 2-5 tekerrür yapılmalıdır. Rutin kontrol denemelerinde zaman zaman hayatta kalanlar
  normal varyasyonlar olabilir. Ancak, sürekli canlı kalması (ör.arka arkaya üç defa) ileriki çalısmalar için bir
  sinyal kabul edilmelidir. Bu durumda her konsantrasyon için yapılan 4 tekerrürlü test orijinal doz-ölüm
  hattının belirlenmesini sağlar. Böylece fizyolojik direnç ve popülasyondaki dirençli birey yüzdesi yaklasık
  olarak belirlenebilir.
  Test Kosulları:
  Test, insektisit bulasımı olmayan bir odada yapılmalıdır. Mümkünse sıcaklık ve nemin sabit olduğu
  ortamlarda test yapılmalıdır. Test sırasında sıcaklık kayıtları yapılmalıdır. Çünkü yüksek sıcaklık, yüksek
  ölüme, düsük sıcaklık ise düsük ölüme neden olur.
  Test Malzemeleri:
  -12 adet plastik tüp (125mm uzunluk,44mm çap)
  -6 adet tüp bağlantısı
  -40 adet temiz filtre kağıdı (12x15 cm) tasıma tüpleri için
  - 2 adet ağız aspiratörü
  -paket lastiği
  -12 adet metal halka
  -20 adet test kayıt bilgi formu
  -Bazı örnek insektisitler:
  5 kutu %4,%2,%1,%0.5,%0.25 DDT (p,p'-isomer) emdirilmis kağıt
  6 kutu %4,%0.8,%0.4,%0.2,%0.1,%0.05 Dieldrin emdirilmis kağıt
  1 kutu %5 Malathion emdirilmis kağıt
  1 kutu %1 Fenitrothion emdirilmis kağıt
  1 kutu %0.1 Propoxur emdirilmis kağıt
  1 kutu %0.025 Deltamethrin emdirilmis kağıt
  1 kutu %0.25 Permethrin emdirilmis kağıt
  Testin Yapılısı:
  -Herbir tasıma tüpüne temiz kağıt konularak açılmaması için metal halka ve plastik bağlantısı takılır.
  -Yaklasık 200 adet disi sivrisinek ağız aspiratörü ile yakalanarak tasıma tüpüne yerlestirilir. Her tüpe
  15-25 adet sivrisinek konulmalıdır.
  -Test öncesi sinekler yaklasık bir saat ortamda bekletilmelidir.
  -Đnsektisit emdirilmis kağıtlar deneme tüplerine takılır ve metal halka ile sıkılastırılır.
  -Hazırlanan bu tüplere tasıma tüpündeki sinekler aktarılır. Deneme tüpüne aktarılan sineklere ıslak
  pamuk konularak temas süresinin bitimi beklenir.
  -Temas süresi sonunda sinekler yeniden tasıma tüplerine aktarılır.
  -Bu tüpler 30 oC yi geçmeyen ortamda 24 saat bekletilir. Bu ortamda mutlaka sıcaklık ve nem
  kayıtları yapılmalıdır.
  -24 saat sonra ölüm sayıları belirlenir. Bilgiler forma aktarılır.
  -Herbir konsantrasyon yada temas süresi için dört tekerrür deneme yapılmalı, ayrıca dört adet
  kontrol bulunmalıdır.
  -Kontrol ölüm %20 yi geçmemelidir.
  Genel Kurallar:
  -Her bir insektisit emdirilmis kağıt 20 defa kullanılabilir. Kutusundan çıkarılan kağıdın kullanım
  süresi üç haftadır.
  -Đnsektisit kutuları çok soğuk olmayan serin bir ortamda saklanmalı son kullanım tarihinden sonra
  kullanılmamalıdır.
  Sonuçlar:
  -Seçilen dozlarda ve temas sürelerinde dört tekerrür yapılarak doz-ölüm hattı olusturulabilir. Bu
  islem için önceden hazırlanan log-olasılık kağıdına elde edilen bilgiler isaretlenir. Doz-ölüm hattı göz kararı
  çizilir ve LC 50 ile LC 95 değerleri grafikten okunur. Benzer sekilde temas süreleri dikkate alınarak LT
  50 ile LT 95 değerleri elde edilir.
  -Testlerde kontrol ölüm %5-20 arasında ise ölüm yüzdeleri Abbott formülü ile düzeltilir.
  - Böceklerin insektisitlere duyarlı veya dirençli olusları, eğri tiplerine göre değerlendirilebilir
  -Ergin sivrisinek belirleyici konsantrasyon ve temas süreleri Tablo.2 de verilmistir.
  Tablo.2 . Ergin sivrisineklerde bazı insektisitlere ait belirleyici konsantrasyon* ve temas süreleri
  Anopheles Culex
  Konsantrasy
  on
  Temas
  Süresi(saat)
  Konsantrasyon Temas
  Süresi(saat)
  Propoxur % 0.1 1 % 0.1 2
  Chlorphoxim % 4 1
  Permethrin % 0.25 1 % 0.25 3
  Deltamethrin % 0.025 1 % 0.025 1
  *Konsantrasyonlar bölge, tür, evre ve sivrisinek cinsine göre değisiklikler gösterebilir.
  Hamam böceklerinde Đnsektisitlere Karsı Dirençlilik veya Duyarlılığın Saptanması
  Bu yöntem, hamamböceği popülasyonlarının verilen bir insektisite karsı duyarlılık seviyesini ölçer.
  Böylece dirençli bir popülasyonun belirlenmesi veya ortaya çıkma olasılığını arastırmak mümkün
  olmaktadır.
  Buna göre;
  a. Normal hamamböceği popülasyonlarının duyarlılık seviyesi saptanabilir,
  b. Periyodik kontrollerle duyarlılık düzeyinin değisimi belirlenebilir.
  Bu test, özellikle fizyolojik direncin belirlenmesinde kullanılır.
  DOZ-ÖLÜM Hattının Hazırlanması:
  Hamamböceği grupları cam kaplardaki kalıntı insektisite maruz bırakılırlar ve Knockdown(düsme)
  değerleri gözlenerek değerlendirilir. Sonuçlardan %50 ve %95 knockdown zamanları (LT50 ve LT95)
  saptanabilir. Bu değerler 10 böcek içeren, en az 5 grupta belirlenmelidir. Farklı mevsimlerde ve birkaç
  lokalite arasındaki doğal varyasyonların, tüm değisimlerini ortaya çıkarmak mümkündür. Đlk testlerden
  sonraki periyodik kontrollerde direncin ortaya çıkması, knockdown değerindeki değisimle belirlenebilir. Bu
  durumda, temas süresi sonunda, insektisitten etkilenmeyen hamamböceği yüzdesi, önemli derecede fazladır.
  Testlerde, ergin erkekler tercih edilmelidir. Eğer yeterli sayıda erkek bulunamıyorsa, disi ve nimfler de
  kullanılabilir.


 2. #12
  Haber Editörü Haber Merkezi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aralık.2010
  Mesajlar
  990
  Post Thanks / Like
  Test Kosulları:
  Testler insektisit bulasımı olmayan bir ortamda yapılmalıdır. Hamamböcekleri 20-30oC sıcaklık ve
  %25 RH kosullarında tasınmalı ve muhafaza edilmelidir. Hazır kutuların kullanılması ile bu sabit kosullar
  daima sağlanabilir.
  Test Düzeneğinin Derlenmesi:
  a-Örneğin Dieldrin (%0,5), Malathion (%1), Diazinon (%0,5) elliser ml insektisit stok solüsyonları
  (Asetonda çözülmüs).
  b-50 ml 4 sise aseton.
  c- 10 ml 3 mezür.
  d-5 ml 3 pipet.
  e-500 ml 6 kavanoz.
  f- log-probit kağıdı.
  Yöntem:
  a- Hamamböcekleri, aynı alandan toplanıp, test yapılana kadar mümkün olduğunca aynı kosullarda
  tutulmalıdır.
  b- 1ml stok solüsyona 9 ml aseton ilave edilerek, bundan 2,5 ml 500 ml 'lik 4 kavanoza konur.
  Kavanozlar horizontal çevrilerek aseton uçurulup ilaç yayılır. Bu islem bir gün önce (öğleden sonra) yapılıp
  ertesi sabah test baslatılır.
  c-Hamamböceklerinin kaçmaması için kavanozların ağzına gres-yağ karısımı veya talk pudrası
  sürülür.
  d-Kavanozlara konan hamamböceklerinin knock-down değerleri, periyodik olarak belirlenip, rapor
  formuna kaydedilir. Her gözlemde, % knock-down değeri %90-100'e ulasana kadar değerlendirilir. 24 saat
  sonra, hala aktif hamamböceği varsa bir miktar çiğ patates besin olarak ilave edilir. Bir hamamböceği eğer
  normal pozisyonuna gelip hareket edemiyorsa knock-down kabul edilir.
  Genel Kurallar:
  Duyarlı laboratuvar popülasyonu ile yapılan bazı test sonuçları Tablo.3 de verilmistir. Burada
  görüldüğü gibi organoklorlulara dirençli hamamböceği popülasyonları LT50 değerini 72 saatten fazla
  göstermektedir. Eğer bir testte, karbamatlı insektisitler kullanılacaksa, test süresi 5 gün devam ettirilmelidir.
  Eğer karbamatlılara direnç var ise hamamböcekleri knock-down olacak ancak birkaç gün sonra normale
  dönecektir. Bu durumda, canlanan böcekler LT50 hesaplanmadan önce eski KD değerlerinden çıkarılmalıdır.
  Sonuçlar:
  Uygulayıcı, dört tekerrür sonuçlarına göre seçilen konsantrasyonda doz-ölüm hattını çizebilir.
  Bunun için sonuçlar log-probit kağıdına isaretlenir, doz-ölüm hattı göz kararı çizilir ve LT50 veya LT95
  değerleri grafikten okunur.
  Doz-Ölüm hattı kesinlikle en yüksek knock-down değerinden ileriye götürülmemelidir.
  Test sonucuna göre böcekteki duyarlılık ya da direnç irdelenir. Bu değerlendirmede, doz-ölüm
  eğrileri kıstas alınır.
  Tablo.3 Blattella germanica L. duyarlı popülasyonunda bazı insektisitlerin örnek knock-down
  zamanları*(gün)
  Erkek Disi Nimf
  Đnsektisitler kaynak LT50 LT90 LT50 LT90 LT50 LT90
  Y-HCH Keller 0.5
  Burden 0.5 0.84 0.86
  US Arm 0.5 0.8 0.9
  Dieldrin Keller 2.9
  Burden 2.4 6.6 7.4
  US Arm 2.4 6.6 7.4
  Chlordane Keller 3.2
  Lofgren 4.1 5.9
  Burden 4.0 7.6 6.0
  Fales 3.5 5.0 6.4 10.0 5.7 13.0
  US Arm 3.0 5.6 6.6
  3.0 3.5 7.6 6.0
  Diazinon Gradidge 0.5 0.7
  US Arm 0.65 0.78
  Malathion Burden 1.1 1.9 1.7
  Johnston 1.2 2.5
  US Arm 1.0 2.2 1.9 1.7
  Erkek, disi ve nimf karısık
  Propoxur Gradidge LT50: 0.65 LT90: 0.82
  Fenitrothion Gradidge LT50: 1.2 LT90: 2.0
  *Chlordane ve malathion 10 mg ai/ft2, diğer insektisitler 5 mg ai./ft2 dozunda uygulanmıstır.
  SĐVRĐSĐNEKLERE KARSI REPELLENT TESTLERĐ
  Laboratuvar denemeleri
  Bu denemelerde toksisitesi iyi bilinen 1 ml repellent solüsyonu veya repellent kolun dirsekle bilek
  arasındaki kısmına uygulanır. Đçinde 4-9 günlük 100 kadar disi sinek bulunan kafes içerisine ön kol uzatılır.
  Bileklere kadar bir eldiven kullanıldığından, birer dakika arayla 3-4 dakika içerisinde bilek ile dirsek
  arasında kan emme davranısı gösteren birey sayısı sayılır. En az iki ve daha fazla sayıda sivrisinek kan emme
  davranısı göstermeye basladığı takdirde denemeye 30 dak sonra tekrar yapılır. Pozitif kontrol grubunda
  karsılastırma amaçlı olarak DEET kullanılabilir. Ön kolun kafes içerisine uzatılmasına 30 dk aralıklarla
  devam edilir. Her bir denemede en az 2 gönüllü kullanılmalıdır. Eğer kullandığımız kimyasalın toksisitesi
  bilinmiyorsa direkt cilde uygulama yapılmaz, repellent asetonda çözünerek ince pamuk üzerine uygulanır, bu
  pamuklarda insan ön kulu üzerine sarılır. Üzerine uygulama yapılmamıs pamuk kontrol grubu olarak
  kullanılabilir.
  Arazi kosullarında yukarıdaki uygulamaya benzer sekilde hareket edilir. Ancak araziye uygun
  sekilde bası kapatacak net, eldiven, uzun giysiler ve çizme gibi yapılarda kullanılabilir.
  Aedes ve Culex cinsi sivrisinekler için repellent sınıflandırması birden bese kadar yüksekten düsüğe
  doğru sınıflandırılır.
  Culex cinsi sivrisinekler için
  0-60 dakika sınıf 1
  61-120 dakika sınıf 2
  121-180 dakika sınıf 3
  181-300 dakika sınıf 4
  300 dakikadan fazla sınıf 5
  Anopheles cinsi sivrisinekler için
  0-30 dakika sınıf 1
  31-60 dakika sınıf 2
  61-90 dakika sınıf 3
  91-150 dakika sınıf 4
  150 dakikadan fazla sınıf 5
  Arazi denemeleri
  Denemelerde kullanılacak solüsyon arazi kosullarında sağ veya sol el bileği ile dirsek arasındaki
  aralığa veya ayak bileği ile diz kapağı arasındaki aralığa püskürtülür veya sürülür. Diğer vücut kısımları
  kapalı tutulur. Bir üyeye uygulama yapılırken diğer üye kontrol olarak bırakılır. Ya pozitif kontrol olarak
  DEET veya negatif kontrol olarak herhangi bir uygulama yapılmaz. Denemeler sivrisineklerin faal oldukları
  saatlerde yapılır.
  10 dakika aralıklarla kan emme davranısı gözlenen birey sayıları dikkate alınır. Test süresi ürüne
  göre değismekle birlikte 2-8 saat gözlemlere devam edilebilir.
  AERESOL TESTLERĐ
  Oda denemeleri
  Mümkün olduğu kadar 28.3 m3 ile 85 m3 arasında, tercihen 42.5-56.6 m3 arasında hacime sahip
  alanlarda denemeler yapılmalıdır. Denemelerde kullanılan odanın duvarları ve zemini çözücülere karsı
  dirençli beyaz renkte bir boya ile boyanmalı, her denemede tüm yüzeyler kurutma kağıdı ile kaplanmalıdır.
  Sıcaklık 25-28 0C, % 50-60 nem ve mümkünse 12:12 saat (Aydınlık-Karanlık) gün uzunluğunda
  tutulmalıdır. Testlerde kullanılan böcekler 4-6 günlük olmalıdır. Standart aerosoller 1± 0.2 g/sn formülasyon
  püskürtme yapabilir ancak uygulama öncesinde 4-5 kere kalibrasyon kontrolü mutlaka yapılmalıdır.
  Uygulama oda içerisinde farklı birkaç noktadan, tüm yüzeylerden en az 1 m mesafeden yapılmalıdır.
  Uygulamadan hemen sonra yaklasık 500 kadar ergin karasinek, sivrisinek vb. deneme odasına serbest
  bırakılır. Yüzde knock-down oranları 2 dakika aralıklarla 10 -20 dakika kadar tespit edilir.
  Uygulamadan yaklasık 30 dakika sonra tüm düsen ve hareketli bireyler dikkatli bir sekilde ağız
  aspiratörü ve ince uçlu pens ile uygulama ortamından alınır temiz kaplar içerisinde yeteri kadar besin (%
  5’lik sekerli su emdirilmis pamuk) sağlanarak 24 saat boyunca gözlenir. Bekleme kosulları 25-28 0C sıcaklık,
  % 50-60 neme sahip olmalıdır. Uygulama odası yeni bir deneme yapılmadan önce yeterli oranda
  havalandırılmalı, tüm yüzeylerdeki kurutma kâğıtları yenilenmelidir.
  Bir ürün için 4-6 arasında tekrar yapılmalı, düsüs süreleri (KT50 ve KT90) probit analiz programı ile
  hesaplanmalıdır.

 3. #13
  Haber Editörü Haber Merkezi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aralık.2010
  Mesajlar
  990
  Post Thanks / Like
  Kabin denemeleri
  Bu denemelerde 105x120x120 cm ölçülerinde sıkıstırılmıs fiber, 125x125180 cm boyutlarında
  ağaçtan yapılmıs kabinler kullanılabilir. Kabinin üzerinde ortalama 40 cm yükseklikte ortalama 10 cm2
  ebatlarında havalandırma aspiratörleri bulunmalıdır. Denemeler 28 0C sıcaklık, % 50-60 nem ortamında
  yapılmalıdır. Her denemede ortalama 100 birey kullanılmalıdır. Yüzde knock-down oranları 2 dakika
  aralıklarla 10 dakika kadar tespit edilir. Bekleme süresinden sonra tüm bireyler temiz bir kaba alınmalı yeteri
  kadar besin sağlanarak 24 saat sonundaki ölümler tespit edilmistir. Her test sonrasında test kabini yeterli
  oranda havalandırılmalı ve iç yüzeyler uygun çözücüyle temizlenmeli veya tekrar kaplanmalıdır.
  RODENTĐSĐT DENEMELERĐ
  Laboratuvar
  Denemelerde kullanılacak Rattus norvegicus ve Mus musculus bireyleri deney hayvanları ünitesinde
  yetistirilmis, herhangi bir kimyasal veya stresse maruz kalmamıs olmalıdır.
  Seçmeli denemelerde (choise test) denemeler yapılacak olan ürün (pellet, blok vb.) maksimum 3-4
  kemirgen basına 30x30x30’luk tel kafesler içerisinde kemirgenlerin besin olarak tercih edebileceği farklı
  ürünler ile birlikte kemirgenlere verilir.
  Genellikle erkek bireyler kullanılmakla birlikte eğer yeterli sayıda birey bulunamıyorsa disilerde
  kullanılabilir.
  Sadece ürün kullanılacak denemelerde (no choise test) ürün maksimum 3-4 kemirgen basına
  30x30x30’luk tel kafesler içerisinde kemirgenlere besin olarak verilir.
  Yeterli su sağlanan denemelerde ölüm oranları 24 saat aralıklarla kayıt edilir. Gözlemlere 7-10 güne
  kadar devam edilir.
  Kontrol grubu olarak normal günlük besini olan fareler kullanılır.
  KAYNAKLAR
  Abbott W.S. (1925). A method of computing the effectiveness of an insecticide. J. Econ. Entomol. 18: 265-
  267.
  Mulla MS, Norland RL, Fanara DM, Darwazeh HA, McKean DW: Control of chironomid midges in
  recreational lakes. J Econ Entomol 1971, 64: 300-307.
  Rupes, V., Privora, M., Rettich, F., 1975. Methods for determining of resistance to insecticides of arthropods
  important from the poinst of view of health (in Czech) Acta Hygiene Epidemiological Microbiology, Prague
  Supplement 14: 26.
  YETKĐLĐ LABORATUVARLARIN RAPORLARI
  1- Yetkili Laboratuvarlar Biyolojik Etkinlik Denemelerini Ek-G’deki rapor formatına uygun olarak
  düzenlerler.
  2- Kimyasal Analiz raporları Ek-H’ daki rapor formatına uygun olarak düzenlerler.
  Ek-G
  RAPOR
  BĐYOLOJĐK ETKĐNLĐK DENEMELERĐ
  Ürünün Tam Adı
  Formülasyon içeriği
  Hedef canlı türü
  Deneme Yöntemi
  Deneme kosulları
  Aktif maddeleri ve oranları
  Formülasyon sekli
  Tekerrür sayısı
  Deneme tarihi
  Uygulama Sekli
  Uygulama dozu
  Etkiyi Değerlendirme
  Metodu
  Deneme Sonuçları
  Denemeyi yapanın yorumu
  Denemeyi Yapan Tarih Yetkili/Sorumlu
  Ek-H
  RAPOR
  KĐMYASAL ANALĐZ RAPORU
  Ürünün Tam Adı
  Formülasyon Sekli
  Formülasyon içeriği
  Numunenin gelis tarihi
  Numunenin geldiği yer
  Analiz tarihi
  Analiz yöntemi
  ANALĐZ SONUÇLARI
  Çalısma Sıcaklığı
  Görünüs
  Yoğunluğu
  Aktif madde miktarı-1
  Aktif madde miktarı-2
  Aktif madde miktarı-3
  Analizi yapanın yorumu
  Analizi Yapan Tarih Yetkili/Sorumlu

 4. #14
  Haber Editörü Haber Merkezi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aralık.2010
  Mesajlar
  990
  Post Thanks / Like
  Ek-3 Eksiksizlik Kontrol Listesi
  Üretim
  Đzni
  Fason
  Üretim
  Đzni
  Đthal
  Đzni
  Etiket
  Onayı
  Aktif
  Madde
  Đthali
  Dolum
  Đzni
  Rutin
  Ürün
  Đthali
  Unvan
  Değisik
  liği Ürün Devri
  Ürün
  Đsim
  Değisik
  liği
  Önce
  Đthal Đzni
  Alınması
  gerekir
  Üretim yeri
  değisikliği
  var ise yeni
  izin
  basvurusu
  yapılır
  ĐSTENEN BĐLGĐ VE BELGELER
  1 Valilik yazısı z z z
  2 Dilekçe z z z z z
  a Gerçek veya Tüzel Kisinin adı ve açık adresi z z z z z z z z z z
  c Formülasyonun önerilen Ticari Adı. z z z z z z z z z
  ç Kimyasal Maddelerin Servis Kayıt Numarası (CAS) No: z z z z z z z z z z
  d Formülasyonun galenik sekli (granül, tablet v.s.) z z z z z z z z z z
  e Üretim (dolum) yerinin adı ve açık adresi z z z z z z z z z z
  ı Ürünlerin güncel DSÖ (WHO) yayınına göre etiket onayı var mı? z z z z z
  10
  Güvenlik Bilgi Formu ("Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara Đliskin Güvenlik Bilgi
  Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun olarak
  26.12.2009 tarihinden itibaren zorunludur.)
  z z z z z z z z z z
  11 Sağlık ve serbest satıs sertifikası z z z z
  a Üretim Yeri Bulunduğu ülkeden mi z z z z
  b Yetkili Kurum Tarafından Düzenlenmis mi z z z z
  c Ürün (Aktif Madde) ismi diğer belgelerdekilerle aynı mı z z z z
  ç Üretici firma adına düzenlenmis mi z z z z
  d Sertifikanın süresi 1 yıldır, verilis tarihinden itibaren 1 yıllık süreyi doldurup doldurmadığı z z z z
  e Sertifikanın noter onaylı Türkçe tercümesi var mı z z z z
  f Sertifika büyükelçilik tarafından onaylanmıs mı z z z z
  g Mense ülkede izinli ve serbest kullanıldığı ibaresi var mı z z z z
  12 Proforma fatura z z z z
  a Ürün miktarı Kontrol Belgesindeki ile aynı mı z z z z
  b Đhracatçı firma tarafından onaylanmıs mı z z z z
  c 1 asıl 2 adet fotokopi fatura var mı z z z z
  ç Ürün ismi belirtilmis mi z z z
  13 Kontrol belgesi z z z
  a Dıs Ticarette Standardizasyon Tebliğine uygun mu z z z z
  b Đthalatçı firma onaylı 4 Ad. Kontrol Belgesi var mı z z z z
  c Çekilecek malın miktarı Proforma Faturadaki ile aynı mı z z z z
  ç GTĐP numarası Dıs Ticarette Standardizasyon Tebliğinde pestisit grubunda yer alıyor mu? z z z z
  d Ürünün Kullanılacağı Yer Kısmında Halk Sağlığı Alanında Kullanılacağı Belirtilmis mi? z z z
  14 Analiz sertifikası z z z z
  a Türkçe tercümesi var mı z z z z
  b Aktif Madde Miktarı dosyadaki ürün formülasyonuna uygun mu z z z
  c
  Üretici firma tarafından düzenlenmis mi (Akredite olmus laboratuvarın belgelenmesi
  halinde kabul edilir.)
  z z z z
  ç Ürünün Üretim ve son kullanma tarihleri var mı (raf ömrü var mı?) z z z z
  d Sarj/Lot/Seri/Parti numarası var mı z z z z
  15 Yetki belgesi z z z
  a
  Üretici firma tarafından düzenlenmis, ürünün Türkiye de hangi isimle dağıtım ve satısının
  yapılabileceğinin belirtildiği belge
  z z z
  b
  Üretici Firma Tarafından Verilen Yetki Belgesinin Süresi Geçmis mi (Eğer süre geçmisse
  yeni tarihli yetki belgesi istenecek)
  z
  16 Taahhütname z
  a
  ithal edilecek ürünün formülasyonu ile Bakanlığımızdan ilk izni alınan formülasyonun aynı
  olduğuna dair ürün isminin yer aldığı taahhütname var mı?
  z
  b
  Ürün isim değisikliği yapıldıktan sonra eski isim ile piyasaya sunulmayacağına dair
  taahhütname
  Z
  17 Makbuz
  a Makbuzun aslı z z z z z z z z z Z
  b
  Banka makbuzu üzerinde Firma adı, ürün adı,Vergi No/TC Kimlik No, ve Ne amaçla
  yatırıldığı (üretim izni, Đthal Đzni,) yazıyor mu
  z z z z z z z z
  z Z
  c
  Hesap numarası doğru mu (Merkez Bankası Ankara Subesindeki 350-121-014-4 nolu
  hesabına veya Ziraat Bankası Bulvar Subesindeki 49531312-5001 nolu hesabına)
  z z z z z z z z
  z Z
  18 Kimyasal analiz raporu ve kromatogramları z z z z
  19 Fiziksel özelliklere ait bilgiler z z z z
  20 %100'e Tamamlayan Formülasyonun Bilesimi (yüzde ve ağırlıklı olarak) z z z
  21
  Birden fazla etken madde içeren müstahzarın etken maddelerden birinin etkisinin
  bayıltıcı, sersemletici diğerinin öldürücü etkisinin olduğuna dair bilimsel literatür
  bilgisi var mı.
  z z z
  22
  Kalıcılığı ile ilgili bilgi ve belgeler (Uygulanan ilacın tatbik edildiği ortamda etkinliğinin
  ne kadar süreceğinin anlasılması bakımından
  z z z
  a
  Solüsyon, emülsiyon, aerosol, gaz ve fumigant tipindeki ilaçların kalıcılığı (havanın
  nemine ve sıcaklığına bağlı olarak)
  z z z
  b
  Repellent tipindeki ilaçların insan vücudu üzerindeki kalıcılığı (nem ve sıcaklığa bağlı
  olarak)
  z z z
  c
  Tozların çözünebilen suda ıslanabilir tozların ve zehirli yem veya sulu zehir tipindeki
  rodentisitlerin, açık havada ve kapalı yerde dekompozisyon (parçalanma) süreleri (nem ve
  sıcaklığa bağlı olarak)
  z z z
  23 Analiz Metotları (Yöntemleri)
  a Fiziksel analiz yöntemleri (Labaratuvar yetkilisi tarafından onaylı) z z z
  b Kimyasal analiz yöntemleri (Labaratuvar yetkilisi tarafından onaylı) z z z
  24
  Ürün Spesifikasyonu (ürün sartnamesi, özellikleri)
  ile ilgili bilgi ve belgeler var mı ?
  a Emülsiyon Tipi Müstahzarların Spesifikasyonu z z z
  Görünüs (fiziksel durum, renk) z z z
  Soğuk Test (Sıvı formülasyonlar için) ?, z z z
  Alev alma (parlama) Sıcaklığı z z z
  Emülsiyon stabilitesi z z z
  Sıcaklığa Dayanıklılık z z z
  pH Değeri z z z
  b Kullanıma Hazır Solüsyon Tipi Müstahzarların Spesifikasyonu z z z
  Görünüs z z z
  Soğuk Test z z z
  Parlama noktası: z z z
  pH değeri z z z
  c Toz Tipi Müstahzarların Spesifikasyonu z z z
  Görünüs z z z
  Đncelik z z z
  Atılıs Kabiliyeti z z z
  Ph Değeri z z z
  1 Suda Islanabilir Toz Müstahzarların z z z
  2 Suda Çözünebilen Toz Müstahzarların z z z
  3 Suda Dağılabilen Toz Müstahzarların Spesifikasyonu z z z
  Görünüs (fiziksel durum, renk) z z z
  Đncelik z z z
  Süspansiyon Yeteneği z z z
  Sıcağa Dayanıklılık z z z
  Ph Değeri z z z
  ç Larva Öldürücü Yağların Spesifikasyonu z z z
  Görünüs (fiziksel durum, renk) z z z
  Özgül Ağırlık z z z
  Destilasyon z z z
  Parlama noktası (Alev alma (parlama) Sıcaklığı) 22,8 °C den düsük olmayacaktır) z z z
  Kinematik Viskozite z z z
  Yayılma Basıncı z z z
  Film Stabilitesi z z z
  Su Ve Yağ Tabakalarında Çözünebilen Madde z z z
  d Aerosol Tipi Müstahzarların Spesifikasyonu z z z
  e Tablet Ve Repellent Tipi Müstahzarların Spesifikasyonu. z z z
  f Yem Tipi Müstahzarların Spesifikasyonu. z z z
  25 Aktif ve yardımcı maddelerin spesifikasyonları ile ilgili bilgi ve belgeler var mı?
  Müstahzarın içerisinde bulunan etkili maddeler, etki artırıcı maddeler diğer yardımcı
  maddeler ve dolgu maddelerin herbiri için asağıdaki özellikler ayrı listeler halinde
  verilecektir.
  z z z
  a Ticari adı z z z
  b Kimyasal adı z z z
  c Müstahzarta bulunus nedeni veya fonksiyonu(etki artırıcı, emülgatör...gibi) z z z
  ç Türkiye'de elde edildiği yerler z z z
  d Görünüsü (fiziksel durum, renk) z z z
  e Safiyeti(% ağırlık olarak) (safsızlığı) z z z
  f Müstahzara katılma oranı (% ağırlık/ağırlık olarak) z z z
  g Kapalı ve açık fomülü z z z
  ğ Erime noktası (melting point) z z z
  h Kaynama noktası(boiling point) z z z
  ı Katılasma noktası (setting point) z z z
  i Buhar basıncı z z z
  j pH'sı z z z
  k Parlama noktası (Alevleme (parlama) Sıcaklığı) (22,8 °C den düsük olmayacaktır) z z z
  l Rekraktif indisi z z z
  m Çözünme yeteneği(muhtelif çözücü ve ısılarda) z z z
  n Metalleri asındırma (oksidleme) özelliği z z z
  o Stabilite (raf ömrü) z z z
  ö Birinci maddede adı geçen materyallerin tümüne ait toksisitesi (LD5o değerleri belirtilerek) z z z
  p Müracaat edilen fomülasyon için firmanın gerekli gördüğü diğer özellikler z z z
  r
  Güncel ve geçerli Literatür(faydalanılan literatürlerin orijinalleri veya fotokopileri
  gönderilecektir.)
  z z z
  s Formüldeki maddelerin varsa parçalanma ürünleri ve bunlara ait toksikolojik bilgiler z z z
  Not: Müstahzarlara parfüm ilave edilemez.
  26 Stabilite Testleri (raf ömrü)
  a Uzun süreli stabilite testleri (En az iki yıllık olmak üzere uzun süreli stabilite testleri) z z z not
  Uzun süreli stabilite testleri pestisit formül yapısına ve müstahzar tipine bağlı olarak 4°C
  (±1) de 2 sene, 21 °C (±1) de % 55 bağıl nemde 2 sene, 31°C (±1) de % 70 bağıl nemde 4
  ay için müstahzarın son kullanma süresi tesbit edilir.
  b
  Hızlandırılmıs stabilite testleri (Baslangıçta formülasyonun uzun süreli stabilite testleri
  gönderilemiyorsa hızlandırılmıs depolama test sonuçları gönderilir. Buna göre yapılan
  değerlendirmede formülasyonun stabil olabileceğine karar verilirse formülasyona geçici
  izin verilir)
  z z z
  not

 5. #15
  Haber Editörü Haber Merkezi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aralık.2010
  Mesajlar
  990
  Post Thanks / Like
  Hızlandırılmıs stabilite testleri 40 °C ile 80°C sıcaklıklar arsında en az 4 ayrı sıcaklıkta
  uygulanır. Bu stabilite arastırmaları en fazla 3 ay süre ile veya aktif maddenin yüzde
  onundan fazla miktarının parçalandığı ana kadar sürdürülür veya 54 °C (±2) de 14 günlük
  hızlandırılmıs stabilite testlerinin kromotogramları ile birlikte gönderilmesi
  Not: Formülasyon için uzun süreli stabilite testleri yapılmamıs ve hızlandırılmıs testler için
  formülasyonun yapısı uygun değilse üretim izni talebinde bulunan firma ürününün normal
  depolama sartlarında en az iki yıl depolandığı taktirde fiziksel,kimyasal ve biyolojik
  aktivite özelliklerinde normal tolerans sınırları dısında değisiklik olamayacağını bir belge
  ile taahhüt etmesi halinde geçici üretim izni verilir.
  27 Toksikolojik Bilgiler
  a Akut toksisitesi (solunum, yutma ve deri) z z z
  b Kronik ToksisitesiTekrarlanan dozun toksisitesi) z z z
  c Đnsanlara Toksisitesi: z z z
  ç
  Formülasyonun her türlü toksisitesi hakkında bilgiler bulunan literatür belirtilecek varsa
  orijinalleri veya fotokopileri dosyasında bulundurulacaktır.
  z z z
  d Zehirlenmede tedavi ve uygulamada alınacak tedbirler: z z z
  1) Zehirlenme belirtisi z z z
  2) Prognoz z z z
  3) Đmalat ve formülasyon esnasında alınacak tedbirler z z z
  4) Karıstıran ve tatbik edenlerin alacağı tedbirler z z z
  5) Uzun süreli tedavi z z z
  6) Antidotu z z z
  28 Biyolojik etkinlik hakkında bilgi ve belgeler varmı ?
  a Etkili Olduğu Zararlılar z z z
  b Etki Sekli z z z
  c Diğer Đlaçlarla Karısabilme Durumu z z z
  ç Biyolojik Özelliğe Etki Eden Faktörler z z z
  d Uygulama Sekli Ve Dozu z z z
  e Direnç Durumu z z z
  29
  Etiket örneğinde belirtilen zararlılar ve uygulama metoduna uygun olarak yaptırılmıs
  BĐYOLOJĐK ETKĐNLĐK DENEMELERĐ var mı?
  z z z
  a Her zararlı için 2 farklı popülasyonda yaptırılmıs olacak z z z
  b
  Etkinlik yüzdesi yerel popülasyon için minimum %80, hassas laboratuvar demeleri için
  minimum % 95, hassas açık alan demeleri için minimum % 90 olmalıdır.
  z z z
  Not: Bu bölümde Dünya Sağlık Örgütü standartlarına uygun metotlar kullanılarak yurt
  içinde yapılmıs biyolojik deneme raporlarının neticeleri özetlenerek belirtilir, metot izah
  edilir ve deneme raporları ekte gönderilir. Yurt dısında yapılmıs denemeler varsa ayrıca
  gönderebilir.
  30 En son onaylanmıs etiket örneğinin aslı z z z z z z z
  Đlk Đzin Yazısı z
  31 Etiket Örneği Var mı ? (4 adet, her gramaj için ayrı olarak düzenlenecektir.) z z z z z z z z
  Etikette bulunması zorunlu bilgiler:
  a Tanıtma bildirimi z z z z z z z z
  1)Ruhsat Sahibi firmanın adı ve adresi z z z z z z z z
  2)Müstahzarın ismi(Ticari adı) z z z z z z z z
  3)Müstahzarın formülasyon biçimi z z z z z z z z
  4)Etkili maddelerin Cas No.ları z z z z z z z z
  5)Müstahzarın içeriği(etkili maddelerin etki artırıcı maddelerin ve dolgu maddelerinin %
  ağırlık olarak müstahzar içerisindeki net miktarları)
  z z z z z z z z
  6)Net ağırlık (aerosollerde net hacim) z z z z z z z z
  7)Yapım tarihi(ithal edilmis ise ithal edildiği memleketteki yapım tarihi) z z z z z z z z
  8)Son kullanma tarihi z z z z z z z z
  9)Üretim Yerinin Adı ve Açık Adresi z z z z z z z z
  10)Sarj nosu (noterden tasdikli defter numarasına uygun sonradan yapıstırma olmayacak) z z z z z z z z
  11)Sağlık Bakanlığı izin tarihi ve numarası z z z z z z z z
  12)Dolum Yapılan Tesisin Adı ve Açık Adresi z z z z
  b Uyarı bildirimi z z z z z z z z
  ETĐKETI OKUYUNUZ (büyük puntolarla yazılacak) z z z z z z z z
  ÇOCUKLARDAN UZAK TUTUNUZ(aynı sekilde büyük puntolarla yazılacak) z z z z z z z z
  GIDA MADDELERINDEN HAYVAN YEMLERINDEN VE BUNLARIN
  KAPLARINDAN UZAK TUTUNUZ. (aynı sekilde büyük puntolarla yazılacak)
  z z z z z z z z
  Uygulamadan sonra enaz 1 saat havalandırınız. z z z z z z z z
  TOKSĐK ĐSARETĐ (yapıstırma olmayacak) ("Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların
  Sınıflandırılması, Ambalajlanması, ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik" hükümlerine
  uygun olarak 26.12.2009 tarihinden itibaren zorunludur.) TEHLĐKE ĐSARETLERĐ
  z z z z z z z z
  Yukarıda geçen çok zehirli, zehirli ve dikkat ibarelerinin (Yukarıda geçen çok zehirli,
  zehirli, kanserojenik kategori 1, kanserojenik kategori 2, kanserojenik kategori 3, mutojen
  kategori 1, mutojen kategori 2 ve benzeri) puntoları ilacın ticari adının en az yarı
  büyüklüğünde olacaktır. (Asgari 5mm) kuru kafa sekli ise en az ilacın ticari puntolar
  büyüklüğünde olacaktır. (Asgari 10 mm)
  z z z z z z z z
  c Kullanma Bildirimi z z z z z z z z
  1)Kullanma Biçimi: Müstahzar kullanıma hazır halde değilse kullanmadan evvel nasıl bir
  hazırlama islemi uygulanacağı (hazırlama isleminin uygulanacağı kap. sulandırma
  yapıyorsa hangi oranda olacağı, karıstırmanın nasıl yapılacağı...) hazırlandıktan sonra ne
  kadar zaman içerisinde kullanılması gerektiği ilaçlamanın nasıl bir alet veya düzenle
  yapılacağı
  z z z z z z z z
  2)Uygulanacak doz: Aerosol için saniye/m 3 solüsyon ve emülsiyonlar için ml/m3 (satıh
  ilaçlamasında ml/m2) tozlar için gr/m rodentisitler için bir defalık yem ağırlığı gram olarak.
  Gerekirse, uygulama bildirimi ayrı bir brosür halinde düzenlenerek ilacın ambalajına
  kolayca kopmayacak sekilde ilistirilebilinir.
  z z z z z z z z
  ç Koruma Bildirimi z z z z z z z z
  Đnsanların ve evcil hayvanların korunmasında müstahzarla ilgili uyarmalar z z z z z z z z
  Zehirlenme belirtileri: z z z z z z z z
  Đlk yardım: z z z z z z z z
  Antidotu: z z z z z z z z
  d Kullanıcı kategorisi z z z z z z z z
  ZEHĐRLENME DURUMLARINDA GEREKTĐĞĐNDE ULUSAL ZEHĐR DANISMA
  MERKEZĐNĐ (UZEM) "114" VE ACĐL YARDIM HATTINI "112" NOLU
  TELEFONU ARAYINIZ. (büyük puntolarla yazılacak)
  z z z z z z z z
  Not: Detay bilgiler ĐNSEKTĐSĐT, RODENTĐSĐT, MOLLUSĐSĐT ĐTHAL VE ÜRETĐM
  BASVURU FORMU'nda belirtilmektedir.
  z Dosyada Bulunması Zorunlu
  k
  z
  Dosyada Bulunması Kısmen (Zorunlu Ürün ithal edileceği ülkedeki isminden farklı bir
  isimle Türkiye de piyasaya sunulacaksa marka tescil belgesi bulunması zorunludur.)

 6. #16
  Haber Editörü Haber Merkezi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aralık.2010
  Mesajlar
  990
  Post Thanks / Like
  EK-4 RUHSAT BELGESĐ
  T.C.
  SAĞLIK BAKANLIĞI
  TEMEL SAĞLIK HĐZMETLERĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
  BĐYOSĐDAL ÜRÜN RUHSATNAMESĐ
  ĐMAL
  Ruhsat No Ruhsat Tarihi
  Đlacın Ticari Adı
  Aktif Madde/ler Đsimleri/
  Aktif Madde/ler CAS numaraları
  Aktif Madde/ler ve Oranları
  Hedef canlı/canlılar
  Fiziki Hali (EC, granül, Briket vb.)
  Uygulama dozu
  Ambalaj miktarı/ları
  Antidotu
  Risk ibareleri
  Raf ömrü
  Ruhsat Sahibinin Adı ve Adresi
  Fabrika veya Đmalathanenin Adresi
  Ruhsatnamenin Geçerli Olduğu Süre
  Verilis Tarihi ve Nedeni
  1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu, 18/10/1952 tarihli ve 8236 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Gıda
  Maddelerinin ve Umumi Sağlığı Đlgilendiren Esya ve Levazımın Hususi Vasıflarını Gösteren Tüzüğün
  Đnsektisit, Rodentisit ve Mollusisitlere iliskin 38. Bölümü uyarınca yukarıda adı geçen halk sağlığı ilacının
  Türkiye'de üretilmesine ve kullanılmasına müsaade edilmistir.
  GENEL MÜDÜR

 7. #17
  Haber Editörü Haber Merkezi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aralık.2010
  Mesajlar
  990
  Post Thanks / Like
  SAĞLIK BAKANLIĞI
  TEMEL SAĞLIK HĐZMETLERĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
  BĐYOSĐDAL ÜRÜN RUHSATNAMESĐ
  ĐTHAL
  Ruhsat No Ruhsat Tarihi
  Đlacın Ticari Adı
  Aktif Madde/ler Đsimleri/
  Aktif Madde/ler CAS numaraları
  Aktif Madde/ler ve Oranları
  Hedef canlı/canlılar
  Fiziki Hali (Toz, Briket, Granül vb.)
  Uygulama dozu
  Ambalaj miktarı/ları
  Antidotu
  Risk ibareleri
  Raf ömrü
  Ruhsat Sahibinin Adı ve Adresi
  Fabrika veya Đmalathanenin Adresi
  Ruhsatnamenin Geçerli Olduğu Süre
  Verilis Tarihi ve Nedeni
  1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu, 18/10/1952 tarihli ve 8236 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Gıda
  Maddelerinin ve Umumi Sağlığı Đlgilendiren Esya ve Levazımın Hususi Vasıflarını Gösteren Tüzüğün
  Đnsektisit, Rodentisit ve Mollusisitlere iliskin 38. Bölümü uyarınca yukarıda adı geçen halk sağlığı ilacının
  Türkiye'de üretilmesine ve kullanılmasına müsaade edilmistir.
  GENEL MÜDÜR

 8. #18
  Haber Editörü Haber Merkezi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aralık.2010
  Mesajlar
  990
  Post Thanks / Like
  EK-5 - MÜSTAHZARLARIN ETĐKET TALĐMATI
  1-Etiketin Tanımı ; Müstahzarı tanıtma, kullanma yerini ve seklini belirtmek ve koruma tedbirlerini
  göstermek amacıyla Türkçe düzenlenmis yazı, isaret ve rakam seklinde tüm açıklamaların bulunduğu yazılı
  belgeye etiket denir.
  2- Etiket Zorunluluğu ve Yeri; Satısa hazır olan ve satısa sunulan müstahzarlarda etiket bulunması
  zorunludur. Etiket ambalajın en göze çarpan yerine konur. Etiket ambalajın üzerine silinmeyecek biçimde
  yazılır veya ayrılmayacak sekilde yapıstırılır.
  3- Etiketin Onaylanması; Đnsektisit, rodentisit ve mollusisitlerde ancak bu talimatta görülen esaslara
  uygunluğu Sağlık Bakanlığı tarafından islenmis ve onaylanmıs etiket kullanılabilir. Đnceleme ve onaylama
  islemine esas olan etiket örneğine "örnek etiket" denir. Onaylanmamıs etiket tasıyan müstahzarlar etiketsiz
  sayılırlar.
  4- Etikette Değisiklik; Sağlık Bakanlığı etiketlerde özel nitelikte değisiklik yapabileceği gibi, üreticinin isteği
  ve Bakanlığın onayı ile örnek etikette değisiklikler yapılabilir.
  5- Etiketteki Bildirimler; Etiketteki bildirimler gerçeğe aykırı, müstahzarın etkisi halinde yanıltıcı veya
  yanlıs kanı uyandıracak nitelikte, müstahzarın tehlikeli özelliklerini belirtmeyen veya örtülü ifade eden
  biçimde olamaz. Etikette gereksiz ve yararlı görülmeyen bilgiler verilmez.
  6- Etikette bulunması zorunlu bilgiler:
  A-Tanıtma bildirimi
  1)Yapımcı (ithalatçı) firmanın adı ve adresi
  2)Müstahzarın ismi(Ticari adı)
  3)Müstahzarın formülasyon biçimi
  4)Etkili maddelerin uluslararası adları (ISO) yoksa genellikle kullanılan adları.
  5)Müstahzarın içeriği (etkili maddelerin etki artırıcı maddelerin ve dolgu maddelerinin % ağırlık olarak
  müstahzar içerisindeki net miktarları)
  6)Net ağırlık (aerosollerde net hacim)
  7)Yapım tarihi(ithal edilmis ise ithal edildiği memleketteki yapım tarihi)
  8)Son kullanma tarihi
  9)Yapıldığı yer
  10)Sarj nosu (noterden tasdikli defter numarasına uygun sonradan yapıstırma olmayacak)
  11)Sağlık Bakanlığı müsaade tarihi ve numarası
  B-Uyarı bildirimi
  ETĐKETI OKUYUNUZ
  ÇOCUKLARDAN UZAK TUTUNUZ
  GIDA MADDELERINDEN HAYVAN YEMLERINDEN VE BUNLARIN KAPLARINDAN UZAK
  TUTUNUZ.(Havalandırınız aerosoller 15-20 dakika diğerlerinde 1 saat)
  TOKSĐK ĐSARETĐ
  C-Kullanma Bildirimi
  1)Kullanma Biçimi: Müstahzar kullanıma hazır halde değilse kullanmadan evvel nasıl bir hazırlama islemi
  uygulanacağı (hazırlama isleminin uygulanacağı kap sulandırma yapıyorsa hangi oranda olacağı,
  karıstırmanın nasıl yapılacağı...)hazırlandıktan sonra ne kadar zaman içerisinde kullanılması gerektiği
  ilaçlamanın nasıl bir alet veya düzenle yapılacağı
  2)Uygulanacak doz: Aerosol için saniye/m 3 solüsyon ve emülsiyonlar için ml/m3 (satıh ilaçlamasında ml/m2)
  tozlar için gr/m rodentisitler için bir defalık yem ağırlığı gram olarak. Gerekirse, uygulama bildirimi ayrı bir
  brosür halinde düzenlenerek ilacın ambalajına kolayca kopmayacak sekilde ilistirilebilinir.
  D-Koruma Bildirimi
  Đnsanların ve evcil hayvanların korunmasında müstahzarla ilgili uyarmalar
  Zehirlenme belirtileri:
  Đlk yardım:
  Antidotu:
  ZEHĐRLENME DURUMLARINDA GEREKTĐĞĐNDE ULUSAL ZEHĐR DANISMA MERKEZĐNĐN
  114 NOLU TELEFONUNU ARAYINIZ.
  7-Etiketteki renk ve biçim: Etiketin toksik isaretleri dısında kalan kısımlarının rengi ruhsat sahibinin
  seçimine bağlıdır. Ancak, rengin etiketteki bildirimleri kısmen veya tamamen okunamayacak hale
  getirmemesi zorunludur. Etikete zararlıların resmi (izin verilen zararlılar için) abartısız ve zorunlu bilgilerin
  okunmasını engellemeyecek sekilde konulabilir.
  8- Etiket Onayı: Müstahzarlarına izin almak isteyenler, formülleri Bakanlıkça uygun görüldükten ve
  analizleri yapıldıktan sonra düzenleyecekleri etiketin örneğini Bakanlığa sunarlar. Etiket örneğinin basılı
  olması zorunlu değildir. Etiket örneği Bakanlıkça incelenir. Etiketin içerik ve sekil bakımından uygun
  bulunması halinde, etiket örneği onaylanır ve kabul tarih ve sayısı yazılır. Bu etiket örnek etikettir.
  Denetimler bu müstahzarın etiketinin o müstahzara ait örnek etiketle karsılastırılarak yapılır. Etiketi
  değistirmek isteyen üreticilere yukarıdaki islemler aynen uygulanır.

  [Misafirlerimiz Kayıt Olmadan Linkleri Göremezler.Kayıt İçin Tıklayınız ! ]

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48