İlk Aşama:


Gübre çürütme sistemi

Tüm at çiftlikleri ahırlardaki altlıkların ne yapılacağı ile ilgili aynı derde sahiptir. Bazı çiftçiler mantar yetiştiriciliği at gübreyi kullanırken, bazı çiftçiler de çürütülmüş at gübresini kullanmaktadır. At gübresi çürütüldükten sonra temiz ve kullanılabilir olmaktadır. Çünkü bakteriler, fazla ısı üretmenin yanı sıra birikinti içerisinde canlı bir şey bırakmamaktadırlar (ne yaban ot tohumu, ne de başka bir canlı bu ortamda yaşayabilmektedir) . Bu işlem sonucunda at gübresi suni gübre niteliğinde bir maddeye dönüşür.

Başka bir doğal yöntem ise; yer solucanları kullanmaktır. Yer solucanları gübre içerisindeki talaş, yaprak,saman ve bitkisel atıkların çoğunu tüketirler. Yediklerini birinci sınıf toprağa dönüştüren yer solucanları, aynı zamanda bulundukları topraklardaki faydalı mikroorganizmaların sayısını kısa bir sürede yedi kat arttırır. Bu işlemle çok verimli toprak elde edilir. Birçok ülkede bu yöntem doğal atıkları dönüştürmede kullanıldığı için yer solucanlarının pazarı oluşmuştur.

Solucan Siparişi Almanya

Her iki yöntemde benzer ön hazırlıklar yapılır. Aralarındaki tek fark; solucanlar için altı toprak olması şarttır. Bakteri yönteminde bu şart değildir.

Eklenti 152

Bu tür çürütme sistemlerinde bir atın altlığını sığdırabilmesi için asgari ebatlara uyulması gerekir. Eğer solucanlar ile çalışılacaksa ideal sıcaklık 0–25 derece arasında olmalıdır. Solucanlar 0–25 derece arasında kendilerini iyi hissederler. 45 derecenin üstündeki sıcaklıklarda ölürler. Çürütme alanının bir bölümü 2x2 m. olup yükseklik 1.5 metredir. İki metrelik demir direkler 0.5 metre derinlikte toprağa sabitlenir ve bahçe çit teliyle iç taraftan çevrilir. Kısa taraflarda tel kapı vazifesini görecek şekilde yaklaşık 2.2 metre uzunlukta tutularak her iki tarafta birer kapıya sahip olunur.

Gübre doldurma işlevi A kapısının kapalı tutularak B kapısından gerçekleştirilir. İlk işlem; gübrenin 0.8 m. doldurularak suyla nemlendirilip bir gün sonra karıştırılmasıdır.Daha sonra gelen gübre eski gübrenin üzerine serilerek devam edilir. Bu işlem öbür uca kadar devam eder. Bu kısım dolduktan sonra A kapısı açılarak çürütülmüş gübre alınır. Burada dikkat edilmesi gereken B kapısının olduğu yerde bir miktar bırakılmasıdır. Yoksa başlangıçta yapılan işlemin (nemlendirme ve karıştırma) tekrarlanması gerekir.

Solucanlarla yapılan çürütme işlemi ise A köşesinde 85 cmlik yatak hazırlanır ve bunun üstünde 30 cmlik derinliğinde çukur açılarak solucanlar içine dökülür. Daha sonra işleme gelen gübre birikintinin üstüne ve önüne dökülerek uygulamayı devam etmektedir. Alanın sonuna gelindiğinde hemen yan tarafa bir alan kurulur ve B taraftan doldurmaya devam edilir. Solucanların ilk alandan ikinci alana göç etmesine birkaç gün beklemek gerekir. Bu sürenin sonunda ilk alandaki toprak alınır ve aynı işlem tersine başlatilir. İyi şartlarda solucanlar çok çabuk çoğalırlar. Eğer çok fazla olurlarsa bahçe veya tarlaya aktarılarak toprağın yumuşatılması, havalandırması ve mikroorganizmaların çoğalması solucanların sayesinde bırakılan bölgede gerçekleşmektedir.
Bir numaralı bahcivan, solucandırEklenti 153

Söz konusu çürütme alanı yaklaşık üç at için yeterlidir. Daha fazlası için alanın uzatılması gerekir. Aynı anda birkaç alan yan yana konuşlandırılabilir.2x10 m. ebadında ve 1.5 m. yükseklikteki bir alan beş at için yeterlidir. Solucanlarla çalışılıyorsa, solucanların sayısına bağlı olarak daha az yerde daha fazla gübre işlenebilir. Çünkü solucanlar gübrenin eski hacmini % 37den, % 15e indirmektedir. Çürütme usulünde ise hacim % 35a kadar inmektedir.

En etkili sistem;ilk önce gübreyi çürütmek, daha sonra solucanlarla gübreyi işlemektir. Bu işlemle çok verimli bir toprağa sahip olmak mümkündür.

Konu ile ilişkin başka kaynaklar
Oranic Worms
Composting System for Small Horse Farms


Kaynak
Kaynak: www.Bahcesel.com/forumsel/