Saçak mantarı : Clavaria (Clavariaceae) ve Ramaria (Gomphaceae) türlerine verilen genel ad. Aşağıdaki türler genç iken yenir. Bk. Dede sakalı mantarı. Eş anl. Çulluca, Çullukça (Kastamonu). Clavaria aurea Fr. Ex Schaeffer Kadınparmağı (Kastamonu), Saçak mantarı. Clavaria. flava Fr. Ex Schaeffer Pirpirim. Tellice. Clavaria. pistillaris Fr. Ex Lat. Halısaçağı. Ramaria condensata (Fr.) Quel.-Civcivayağı mantarı, Erişte mantarı, Keditırnağı mantarı. (BAY)