Kanepe : Bahçelerde, oturmağa yarayan, tahtadan yapılmış, arkalıklı sıra (TEM)